اجاره کلاس آنلاین Big Blue Button و Moodle

اجاره کلاس آنلاین به همراه قابلیت کنترل کلاس به کمک Moodle
گنجایش
20 نفر همزمان
امکان پارک دامنه
پردازنده 4 هسته‌ای
8 گیگ رم
امکان کلاس بندی و استفاده از مودل(Moodle)
وب سرور Nginx
BigBlueButton 0~15u قیمت 50,000/ماهیانه
سفارش دهید
گنجایش
20 نفر همزمان
امکان پارک دامنه
پردازنده 4 هسته‌ای
8 گیگ رم
امکان کلاس بندی و استفاده از مودل(Moodle)
وب سرور Nginx
BigBlueButton 20u قیمت 130,000/ماهیانه
سفارش دهید
گنجایش
50 نفر همزمان
امکان پارک دامنه
پردازنده 4 هسته‌ای
8 گیگ رم
امکان کلاس بندی و استفاده از مودل(Moodle)
وب سرور Nginx
BigBlueButton 50u قیمت 433,000/ماهیانه
سفارش دهید
گنجایش
75 نفر همزمان
امکان پارک دامنه
پردازنده 6 هسته‌ای
8 گیگ رم
امکان کلاس بندی و استفاده از مودل(Moodle)
وب سرور Nginx
BigBlueButton 75u قیمت 649,000/ماهیانه
سفارش دهید
گنجایش
۱۵۰ نفر همزمان
امکان پارک دامنه
پردازنده 12 هسته‌ای
16 گیگ رم
امکان کلاس بندی و استفاده از مودل(Moodle)
وب سرور Nginx
BigBlueButton 150u قیمت 1,100,000/ماهیانه
سفارش دهید
گنجایش
200 نفر همزمان
امکان پارک دامنه
پردازنده 24 هسته‌ای
32 گیگ رم
امکان کلاس بندی و استفاده از مودل(Moodle)
وب سرور Nginx
BigBlueButton 200u قیمت 1,300,000/ماهیانه
سفارش دهید
گنجایش
300 نفر همزمان
امکان پارک دامنه
پردازنده 32 هسته‌ای
32 گیگ رم
امکان کلاس بندی و استفاده از مودل(Moodle)
وب سرور Nginx
BigBlueButton 300u قیمت 1,600,000/ماهیانه
سفارش دهید