هاست اشتراکی لینوکس (همراه با اخرین نسخه دایرکت ادمین)

تامین کیفیت محصولات وظیفه ی ماست ...........

p1
 • ۱ گیگابایت فضای سرویس هاست
 • 100 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • ندارد دامین رایگان
 • 10 تعداد اکانت ایمیل
 • 1 تعداد بانک اطلاعاتی
 • 10 تعداد ساب دامین
 • 10 تعداد اکانت اف تی پی
 • 1 تعداد دامین اصلی
 • 10 تعداد پارک دامین
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • ۹۹% آپتایم سرویس
 • ۲۴ ساعته پشتیبانی فنی
 • استاندارد کیفیت سرویس
 • Apache سرویس دهنده وب
 • دارد گواهینامه اس اس ال رایگان
p2
 • 2 گیگابایت فضای سرویس هاست
 • 200 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • ندارد دامین رایگان
 • 20 تعداد اکانت ایمیل
 • 1 تعداد بانک اطلاعاتی
 • 20 تعداد ساب دامین
 • 20 تعداد اکانت اف تی پی
 • 1 تعداد دامین اصلی
 • 20 تعداد پارک دامین
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • ۹۹% آپتایم سرویس
 • ۲۴ ساعته پشتیبانی فنی
 • استاندارد کیفیت سرویس
 • Apache سرویس دهنده وب
 • دارد گواهینامه اس اس ال رایگان
p3
 • 4 گیگابایت فضای سرویس هاست
 • 400 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • ندارد دامین رایگان
 • 30 تعداد اکانت ایمیل
 • 5 تعداد بانک اطلاعاتی
 • 30 تعداد ساب دامین
 • 30 تعداد اکانت اف تی پی
 • 5 تعداد دامین اصلی
 • 10 تعداد پارک دامین
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • ۹۹% آپتایم سرویس
 • ۲۴ ساعته پشتیبانی فنی
 • استاندارد کیفیت سرویس
 • Apache سرویس دهنده وب
 • دارد گواهینامه اس اس ال رایگان
p4
 • 6 گیگابایت فضای سرویس هاست
 • 600 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • دارد دامین رایگان
 • 70 تعداد اکانت ایمیل
 • 20 تعداد بانک اطلاعاتی
 • 70 تعداد ساب دامین
 • 70 تعداد اکانت اف تی پی
 • 7 تعداد دامین اصلی
 • 70 تعداد پارک دامین
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • ۹۹% آپتایم سرویس
 • ۲۴ ساعته پشتیبانی فنی
 • استاندارد کیفیت سرویس
 • Apache سرویس دهنده وب
 • دارد گواهینامه اس اس ال رایگان